Popüler Yazılar

22 Ocak 2012 Pazar

Amerika, Osmanlı Hilâfet Devleti'ne 12.000 Altın Lira Vergi Öderdi

Amerika'nın hayatı ve tarihi boyunca ilk kez İslâmî Osmanlı Hilâfet Devleti'ne yıllık vergi ödediğine inanabiliyor musunuz? Amerika'nın tarihinde ilk defa kendi dili dışında bir dilde bir belgeyi imzaladığına inanabiliyor musunuz? Aşağıdaki belgeyi okuyun:

1776'da İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Birleşik Devletler'e ait gemiler, Avrupa'ya ait olanlara nazaran az olsa da- Amerikan flamalarıyla ilk kez 1783'ten itibaren denizlere açılmaya başladılar. Ne var ki İslâmî Osmanlı Yönetimi'ne tâbi olan Cezâyir Bölge Otorite'sine bağlı Müslüman Mücâhidler 25.07.1785'te Birleşik Devletler'e ait bir gemiyi Caddish Suları'nda ele geçirdiler. Philadelphia'dan yol çıkan Kaptan O'Brien I Dauphin'I'ın gemisinden kısa bir sure sonar Boston Liman'ından yola çıkan Kaptan Isaac Stevens'ın Maria isimli gemisi de aynı âkıbete uğradı ve Cezayir Otoritesi'nce el konuldu.

1793 yılı Ekim ve Kasım aylarında Müslüman Mücâhidler, Birleşik Devletler'e ait 11 gemiyi daha ele geçirdiler. Bunun üzerine Amerikan Kongresi Başkan George Washington'a, Müslüman Türk saldırılarına karşı koyabilecek güçte sağlam gemiler inşa edilmek üzere 688.888 altın dolar harcama yetkisi verdi. Böylece 27.03.1794 tarihi itibariyle Pennsylvanyalı Joshua Humphrey, bu gemileri inşâ etmeye başladı. Kuruluş taşları, Birleşik Devletler için bir deniz gücü oluşturmaya ve gemi üretimine odaklandı.

Fakat Cezayir Otoritesi'ne ulaşabilecek güçte bir Amerikan filosu kurmak uzun zaman gerektiriyordu. Bu nedenle Birleşik Devletler, Cezayir Otoritesi ile temas kurarak ateşkes imzalanmasını talep etti. Bu ateşkes anlaşması H. 21 Safer-ul Hayr 1210 / M. 05 Eylül 1795'te imzalandı ve Türkçe yazılmış 22 maddeden oluşuyordu. Buna göre Amerika aşağıdaki şartları kabul etti:

Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı Hilâfet Devleti'ne tâbi olan Cezayir Otoritesi'ne derhal 642.000 altın dolar ve her yıl da 12.000 altın Osmanlı Lirası ödeyecektir. Buna karşılık Cezayir'de tutuklu Amerikalılar serbest bırakılacak ve Cezayir Otoritesi, Atlantik'ten ve Akdeniz'de geçen herhangi bir Amerikan gemisine dokunmayacaktır.

Bu anlaşma, Amerika adına bizzat Başkan George Washington ve Osmanlı Devleti adına Hasan Paşa tarafından imzalanıp onaylanmıştır.

Bu anlaşma, Amerika'nın hayat tarihi boyunca kendi dilinden farklı bir dilde imzaladığı ilk anlaşma olduğu gibi, aynı zamanda Amerika'nın tarihi boyunca yabancı bir devlete "yıllık olarak" bir vergi ödemeyi kabul edip ödediği ilk anlaşmadır.

---------------------------------------------------------

Bu belge, [National Archives of the United States] Birleşik Devletler Ulusal Arşivleri'nde bulunan orjinal belgeden alınmış ve anlaşma metni İngilizce'ye Hunter Miller tarafından tercüme edilmiştir. [Hunter Miller, Treaties of the United States (Birleşik Devletler'in Anlaşmaları), Washington (1.1939.276.317)]

Umulur ki bu belge, Batı'nın ve özellikle Amerika'nın Hilâfet Devleti'nin kurulmasından ne kadar da korktuklarının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır


DUY SESİMİ AMERİKAHiç yorum yok:

Yorum Gönder