Popüler Yazılar

22 Ocak 2012 Pazar

İktisat Nedir?


İktisat Nedir?
İktisat Konulu Resim

İktisat bölümü hakkında : iktisat mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan bir sosyal bilim dalıdır. Olguları anlamak için iktisatbilimi sosyoloji, tarih, felsefe, matematik ve istatistikten yararlanır. Hemen hemen her gün kitle iletişim araçlarında haber olan işsizlik, enflasyon, büyüme, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahını yakından ilgilendiren konular iktisadın alanı içine girer. İktisat, pek çok alt alana ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları; mikro iktisat, makro iktisat, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, teknoloji iktisadı, iktisat tarihi, politik iktisat, iktisadi gelişme, uluslararası iktisat, para ve maliye politikaları ve finansal iktisattır.
İktisat Eğitimi Kişiye Ne Kazandırır? İktisat Bölümü Hakkında
Bir iktisat öğrencisi yoğun bir teorik ve pratik eğitim sürecinden geçer; bu eğitimin sonunda “İktisatçı” (ekonomist) unvanını alır. Teorik eğitim; iktisadi olguları anlamamıza ve bu olguları açıklamakta pek çok farklı bakış açısı olduğunu görmemize; pratik eğitim ise, teorik bilgimiz ışığında iktisadi sorunlara çözüm yolları bulabilmemize yardımcı olur. İktisat eğitimi, ülkemizdeki ve dünyadaki politik ve toplumsal gelişmeleri kavramamızı ve fakirlik, azgelişmişlik, çevre gibi konulara duyarlı olmamızı sağlar. İktisat eğitimi sayesinde, hükümetlerin izlediği politikaları daha iyi anlarız.
İktisatçılar Ne İş Yapar? İktisat Bölümü Hakında
Her hükümetin, ülkenin iktisat yönetiminde danışmanlık hizmeti aldığı bir iktisatçılar kadrosu vardır. Bunun yanı sıra; iktisatçılar, özel firmalarda da danışman olarak görev yapabilmektedir. Ülkemizde iktisatçıların istihdam alanlarından bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
T.C. Merkez Bankası
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Devlet Planlama Teşkilatı
Sermaye Piyasası Kurumu
Rekabet Kurumu
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Bankalar
Finans Kuruluşları
Denetim Kurumları
Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları
İktisat Eğitimi Sizin İçin Uygun mu? İktisat Bölümü Hakkında
Eğer;
· iyi bir matematik altyapınız varsa
· problem çözmeye yatkınsanız
· tarih, felsefe ve sosyoloji ilginizi çekiyorsa
· dünya ve ülke iktisadi sorunlarıyla ilgileniyorsanız
· politik konuları daha iyi kavramak istiyorsanız
· küreselleşme, …gibi entelektüel konulara merakınız varsa
· okumayı seviyorsanız,
iktisat eğitimi sizin için uygundur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder